Juridische hulp nodig?

Advocaat verzekeringsrecht Hoorn

Wie zich verzekerd heeft, kan te maken krijgen met het verzekeringsrecht. In Nederland zijn enkele verzekeringen zelfs verplicht, neem bijvoorbeeld de basis zorgverzekering en de WA-verzekering voor motorvoertuigen. In feite kunnen we dus allemaal met het verzekeringsrecht in aanraking komen. Dat geldt voor zowel particulieren als bedrijven.

Wanneer heeft u een advocaat verzekeringsrecht nodig?

Verzekeringsmaatschappijen hebben hun polisvoorwaarden grondig uitgewerkt. Dit doen zij onder andere om misverstanden zoveel mogelijk te voorkomen. Toch kan het voorkomen dat u een geschil heeft met een verzekeringsmaatschappij. Bijvoorbeeld over de regels rond het uitkeren van vergoedingen of de inhoud van de verzekeringspolis. Het kan ook zijn dat uw verzekeringsmaatschappij een schade niet wil dekken of dat er onenigheid bestaat over de hoogte van het te vergoeden bedrag. In dit geval is het goed als u wordt bijgestaan door een advocaat gespecialiseerd in verzekeringsrecht. Mijn kantoor is gevestigd in Hoorn en staat u bij in zaken die te maken hebben met het verzekeringsrecht.

Specialist in verzekeringsrecht

Ik behandel zaken met betrekking tot onder meer de:

 • Arbeidsongeschiktheidsverzekering
  De arbeidsongeschiktheidsverzekering voorziet in een periodieke uitkering tijdens ziekte of invaliditeit.
 • Wettelijke aansprakelijkheidsverzekering
  De WA-verzekering vergoedt de meeste letsel- en zaakschade die u veroorzaakt, dus waarvoor u aansprakelijk bent.
 • Opstalverzekering
  De opstalverzekering denkt schade aan uw huis, die door externe factoren is veroorzaakt. Denk bijvoorbeeld aan schade door brand, water of storm.
 • Ziektekostenverzekering
  De ziektekostenverzekering vergoedt de kosten voor noodzakelijke medische behandelingen, advies, hulpmiddelen en medicijnen.
 • Ongevallenverzekering
  Een ongevallenverzekering biedt een uitkering wanneer u een ongeval overkomt. Denk aan een ongeval dat leidt tot ziekenhuisopname, invaliditeit of overlijden.
 • Auto-/fietsverzekering
  Een autoverzekering vergoedt bijvoorbeeld schade aan-, of schade veroorzaakt door uw eigen auto. Maar u kunt ook denken aan bijvoorbeeld diefstal.
 • Reisverzekering
  Uw reisverzekering denk schade die wordt opgelopen tijdens uw reis, bijvoorbeeld als er eigendommen worden gestolen.
 • Inboedelverzekering
  Een inboedelverzekering dekt schade aan uw inboedel.

Afspraak maken bij onze advocaat in Hoorn

Het doel is altijd om beide partijen met elkaar in overeenstemming te brengen zonder dat hier juridische procedures aan te pas hoeven komen. Komt het echter wel zover, dan sta ik u natuurlijk ook bij. Neem vooral contact met ons op via het contactformulier of bel 06 – 12 27 05 52.